Usługi księgowe wyceniane są indywidualnie m.in. w zależności od:

  • Formy prawnej
  • Specyfiki działalności
  • Ilości dokumentów
  • Liczby pracowników

Wynagrodzenie za nasze usługi kształtuje się następująco:

RODZAJ ROZLICZENIACENA NETTO OD
Księgi handlowe350
Podatkowa książka przychodów i rozchodów200
Ryczałt ewidencjonowany100
Kadry i płace za 1 pracownika30
Przygotowanie wniosków unijnychwycena indywidualna
Nadzór księgowywycena indywidualna
Wyprowadzanie zaległościwycena indywidualna
Przygotowanie wniosków o pomoc de minimiswycena indywidualna