Naszym priorytetem jest jak najwyższa jakość usług oraz zadowolenie klienta. Podchodzimy elastycznie do wymagań i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu:

 • Rejestrowania nowopowstałych podmiotów
 • Przygotowania oraz rozliczania wniosków o datacje otrzymane w ramach wsparcia Unii Europejskiej
 • Prowadzenia Ksiąg Handlowych
 • Rozliczania podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenia kadr i płac
 • Controllingu
 • Świadczenia usług księgowych w siedzibie klienta
 • Nadzoru księgowego
 • Obsługi płatności podatkowych
 • Sprawozdawczości dla Zarządu
 • Przygotowania sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczości dla GUS i banków
 • Sporządzania rozliczeń rocznych
 • Wyprowadzania zaległości
 • Przygotowania wniosków o pomoc de minimis